Revízie

 

Revízie


  • zabezpečenie revízií VTZ
  • revízie komínov
  • zaberzpečenie revízií komínov

Revízie komínov

Každému prevádzkovateľovi stavby - aj pri prevádzke komína - vyplýva povinnosť zo zákona a vyhlášky udržiavať komín v dobrom technickom stave, čo súvisí i s pravidelnými kontrolami. Preto neváhajte a zatelefonujte. Zabezpečím revízneho technika. Rád sa oboznámim s Vašimi požiadavkami. Poskytnem odborné poradenstvo.

 

Kontaktujte nás