Čo vykonáva technik BOZP?

• kontroluje dodržiavanie predpisov na pracoviskách
• vychováva a vzdeláva zamestnancov
• zisťuje príčiny úrazov na pracovisky
• pomáha pri odstraňovaní zistených nedostatkov
• vedie agendu - dokumentáciu BOZP, vrátane aktualizácie
• poskytuje odborné poradenstvo a ďalšie iné...

Detailný a kompletný rozsah služieb ochotne poskytnem na vyžiadanie.

Revízie komínov

Každému prevádzkovateľovi stavby - aj pri prevádzke komína - vyplýva povinnosť zo zákona a vyhlášky udržiavať komín v dobrom technickom stave, čo súvisí i s pravidelnými kontrolami. Preto neváhajte a zatelefonujte. Zabezpečím revízneho technika. Rád sa oboznámim s Vašimi požiadavkami. Poskytnem odborné poradenstvo.

Zabezpečte svojim zamestnancom školenie BOZP


Polia označené * sú povinné

Technik BOZP Myjava - Igor Kubica

kurzy - školenia - revízie BOZP

Technik BOZP - Igor Kubica - poskytujem odborné služby v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako sú školenia, kurzy alebo revízie, prípadne zabezpečenie revízií.


Činnosti spojené s BOZP vykonávam na celom území Slovenskej republiky. Som držiteľom certifikátu NiP a osvedčení o vykonávaní všetkých súvisiacich činností. Vzácne a mnohoročné skúsenosti (od roku 1986) sú zárukou poskytnutia služieb na vysokej profesionálnej a odbornej úrovni.


Rozsah oblastí, ktorým sa venujem:

• BOZP - kurzy, školenia, revízie, kompletné vedenie agendy
• koordinátor BOZP na stavbách
• technik PO
• zabezpečenie technika PO
• školenia pre vodičov
• školenia pre vodičov vysokozdvižných vozíkov
• zabezpečenie revízií VTZ
• revízie komínov
• zabezpečenie revízie komínov
• školenia na poskytovanie prvej pomoci


Všetky prevádzky sú povinné spĺňať predpisy bezpečnosti práce a každý zamestnanec i zamestnávateľ musí byť oboznámený s týmito predpismi. Musí byť riadne vyškolený a dané predpisy musí dodržiavať a riadiť sa nimi. Po absolvovaní školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, každý absolvent podpisuje prehlásenie, že bol riadne vyškolený.

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov tieto školenia.

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zabezpečuje právny systém Slovenskej republiky - zákony a normy.

Technik BOZP Myjava, Trenčiansky kraj | Igor Kubica

Turá Lúka 163
907 03 Myjava
Telefónne číslo: 034/290 16 78
Telefónne číslo: 034/621 59 16
E-mail: kubica.igor@seznam.cz
Web: www.bezpecnosti-pripraci.sk